Vanad talukaardid ja kuidas neid hoida

Oma esivanemate talu ajaloo uurimine sai Eestis eriti populaarseks 1990. aastatel, taasiseseisvumise ajal, ja on seda tänaseni. Nüüd on uurijale abiks mitmeid võimalusi, nagu näiteks Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus Geoportaalis. Talusid tasub otsida ka mõisa või valla kaudu. Rahvusarhiivi kaartide andmebaasis on kõik talukaardid seotud mõisaga, mille maadest nad eraldati, või vallaga, mille alla nad kuulusid.

Eriti tore on, kui peres on säilinud päris oma talukaart. Need võisid nõukogude okupatsiooni ajal olla peidetud ja seetõttu erinevaid kahjustusi saada. Näiteks ahju otsas hoitud paber võis söestuda või pööningule jäetu paksu tolmu ja isegi ekskrementidega saastuda.

Pööningu suvenumbris nr 2 (32) / 2022 jagame näpunäiteid, kuidas luua kodus vanadele väärtuslikele talukaartidele ja paberdokumentidele sobivad hoiutingimused ning teha lihtsamaid parandustöid.

Autor: Maris Allik
Fotod: Maris Allik ja Jaanus Heinla (SA Eesti Vabaõhumuuseum Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut)