Toimetuse kolleegium

A. Randla

Anneli Randla

Õppinud kunstiajalugu ja medievistikat Tartu Ülikoolis ja Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis, doktorikraadi kaitsnud Cambridge’i Ülikoolis. Töötanud kümme aastat Muinsuskaitseametis ja veelgi kauem Eesti Kunstiakadeemias, õpetades muinsuskaitsjaid, konservaatoreid ja kunstiteadlasi. Tegelenud kultuuripärandi, eriti kirikute uurimise, konserveerimise ja kaitsega nii eksperdi, ametniku kui ka vabatahtlikuna.

Viljar Vissel

Viljar Vissel

Lõpetanud Tallinna Ülikooli ja töötanud 7 aastat Muinsuskaitseametis. Käesoleval ajal töötab Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskuses Kanut maali-, puidu ja metalli konserveerimise osakonna juhatajana. Huvi ajaloo ja ajalooliste objektide ning interjööride vastu tähendab, et tema töö ja hobi ei oma piire, vaid on lahutamatult omavahel põimunud.

Elo Lutsepp

Elo Lutsepp

Arhitektuuriajaloolane, kes töötab Eesti Vabaõhumuuseumis maaarhitektuuri keskuse juhatajana. Maaarhitektuuri ja -maastike uurimise kõrval on tema peamiseks teemaks meie ehitatud kultuuripärandi hoidmine. Seda mitte läbi keeldude ja käskude, vaid omanike teadlikkuse tõstmise kaudu. Elo Lutsepp on lõpetanud TÜ ajaloolase eriala kunstiajaloolasena ja kaitsnud magistrikraadi EKAs kunstiteadlasena. Tema kitsamaks uurimisteemaks on 1930ndatel Eesti Vabariigi poolt loodud sooasundused.

Kadri Kallaste

Kadri Kallaste

Paberirestauraator, kes on spetsialiseerunud ajalooliste tapeetide säilitamisele. Õppinud Eesti Kunstiakadeemias, Ljubljana Ülikoolis ja Viini Rakenduskunsti Ülikoolis. 2013. aastal kaitsnud Eesti Kunstiakadeemias doktoritöö tapeetide säilitamisest. Kadri töötab Euroopa suurima tapeedikoguga Saksa Tapeedimuuseumis Kasselis. Teda köidavad ka teised tarbekunsti valdkonnad. Kadrile meeldib mööda vanu linnu jalutades, pea kuklas, majade fassaade imetleda. Tema jaoks pole häid erialaseid raamatuid kunagi liialt palju ja avastamist ootavate kohtade nimekiri aina pikeneb.

Kais Matteus

Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise eriala lõpetanuna omandas Kais esmalt praktilisi restaureerimisoskusi seinamaalingute restauraatorina. Muinsuskaitsjana on töötanud nii Tallinna Kultuuriväärtust Ametis kui ka Muinsuskaitseametis, kus praegu restaureerimisosakonna juhatajana jagub küllaga põnevaid väljakutseid, olgu tegemist vanade majade, esemete või arheoloogiaga.

Karin Vetsa

Karin Vetsa

Lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku tekstiili eriala, töötab projektijuhina Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidus. Karinile on lapsest saadik käsitöö tegemine meeldinud, viimasel ajal tegeleb peamiselt kangakudumisega. Käsitööl ei ole Karini jaoks vaid esteetiline tähendus – see on hoolimine keskkonnast, traditsioonide ja oskuste alalhoidmine. Ta hindab väga pühendumusega tehtud head ja ilusat meistritööd.

Anneli Banner

Annelil on aianduskirg ja aiandusalased teadmised, mida ta igapäevaselt rakendab Eesti Vabaõhumuuseumis, luues aianduskuraatori ja teadurina muuseumi eksponaathoonete juurde ajaloost inspireeritud aedu.

Targo Kalamees

Targo on praktiseeriv ehitusinsener ning Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituudi professor.

Liisa Pakosta (majaomanik)