Uuringud ajaloolise hoone restaureerimisel

Enne, kui alustada vanas hoones ehitustöödega, tasub mõelda, kas saaks olemasolevat veel kuidagi uurida, et hankida olulist infot tööde planeerimiseks või leida varasematest aegadest säilinuna midagi põnevat.

Uurimisvõimalusi on väga mitmeid: saab hinnata vundamendi, seinte ja katuse seisukorda, otsida varasemaid tapeedimustreid ja värvitoone või hoopis avastada seinte sees kinnilaotud ukseavasid; võib ajada varasemate elanike jälgi või võrrelda ehitusaegset projekti praeguse olukorraga. Veel on võimalik aastarõngaste järgi puitmaterjali vanust ja päritolu tuvastada, laboris lasta krohvi koostist määrata või enne ehitusprojekti koostamist luua hoonest 3D mudel.

Muidugi tuleb silmas pidada, et kui hoone on hinnatud ajalooliselt väärtuslikuks, siis võib teatud uuringuid teha vaid Muinsuskaitseameti pädevustunnistusega spetsialist. Lihtsamaid uuringuid, nagu kirjalikel allikatel või vaatlusel põhinevat, saab teha igaüks.

Pööningu talvenumbris nr 4 (41) / 2023 kirjutame uuringutest, mida saab, tasub ja tuleb ajaloolise hoone juures teha, et oskaksime seda paremini lugeda.

Autor: Kateriin Ambrozevits
Fotod: Maa-ameti kaardirakendus, Rahvusarhiiv, Tartu Ülikooli kunstiajalooline fotokogu, Võrumaa Muuseum, Kateriin Ambrozevits, Kenneth Herm, Maris Mändel, Triinu Väikmeri, Üllar Alev