Vask- ja hõbeesemed meie kodudes

Internetis vastavasisulisi veebilehti lugedes leiab hulgaliselt nõuandeid hõbe- ja vaskesemete koduseks korrastamiseks. Enamik neist on asjalikud ja ohutud, kuid enne puhastussegu kokku segamist ja hambaharja haaramist võiks juurelda, mis metalliga võib olla tegemist, et vältida kiirelt tehtud otsustega kaasneda võivaid ebameeldivusi. Valdavalt on metallesemed valmistatud sulamitest, nende koostises olevad komponendid annavad materjalile erinevaid värvitoone ja võivad pinnale pikapeale tekitada ka erinevatele sulamikomponentidele osutavaid iseloomulikke (värvilisi) kihistusi. Lisaks põhikomponentidele sisaldavad sulamid alati väikestes kogustes teisi elemente. Metallesemed tervikuna (põhikomponendid) korrodeeruvad (tumenevad) enam-vähem ühtlaselt, ent korrosiooniprotsessi algatajateks võivad olla sulami struktuuriga nõrgemalt seotud mikrolisandid.

Pronks- ja vaskesemete säilitamisest ja puhastamisest kodustes tingimustes kirjutab konservaator Heige Peets Pööningu kevadnumbris nr 1 (36) / 2023.

Autor: Heige Peets
Fotod: Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut (Eesti Vabaõhumuuseum SA)