Katuse niiskus- ja soojustoimivus

Katuslae soojustamine

Vanal hoonel ei saa paljusid omadusi muuta. Kuna hoone eluea jooksul kulub enamik energiat selle kasutamiseks, on renoveerimisel tark mõelda ka energiatõhususe parandamisele. Hoone energiavajadust saab vähendada tarindite renoveerimisega ja lisasoojustamisega. Kõige õigem hetk lisasoojustamiseks on siis, kui nagunii võetakse ette renoveerimistööd (katusekatte või/ja roovide vahetus, suurem siseremont vms). Parimal juhul katab pikaajaline energiasääst renoveerimisega seotud kulud. Lisandub rahasse raskesti ümberarvestatav parem sisekliima ja kvaliteedi tõus, alati pikendatakse tervikrenoveerimisega hoone kasutusiga. Kui vaadata puhtalt energiasäästuks tehtavate tööde maksumust ja energiasäästust kokku hoitavat raha, on kuskil alati kuluoptimum: liiga õhuke lisasoojustus hoiab küll raha kokku, kuid ka saadav sääst on väike. Väga paks soojustuskiht annab tulevikus suurema säästu, ent alguses on vaja rohkem raha sisse panna. Praeguste odavate energiahindadega ja kalli ehitustööga ei pruugi hoone eluea maksumus nii palju alaneda, et ainult energiasäästu investeering ära tasuks. Seetõttu on hea ühendada energiatõhususe parandamine muude renoveerimistöödega.

Pööningu sügisnumbrist 3 (22) / 2020 saab lugeda katuslae soojustamisest

Autor: Targo Kalamees
Illustratsioonid: Targo Kalamees