Vanade laudpõrandate restaureerimine

Põrand
Põrand

Vana puitpõrand on kodu ehteks, võimalusel tasuks kaaluda selle restaureerimist. Suures plaanis on seal kaks varianti – olemasoleva laudpõranda restaureerimine või põrandalaudade eemaldamine ja hilisem uuesti paigaldamine. Teine variant tuleb kõne alla enamasti siis, kui on tegu kapitaalremondiga (näiteks nihutatakse vaheseinu) või kui ostetakse vanamaterjalidega tegelevast ettevõttest vanad lauad ning soovitakse teadlikult vana välimusega põrandat.

Põranda restaureerimise ettevalmistus

Kui ei ole kavas põrandat maast lahti võtta, on ainsateks eemaldamist vajavateks detailideks põrandaliistud. Samade liistude taaskasutamisel võiks need tähistada nii, et oleks võimalik hiljem samasse kohta tagasi panna. Tähistus tehke sellisesse kohta, kust see liistu viimistlemisel kaduma ei lähe. Kui restaureerite korraga mitme toa põrandaid, siis tuleks iga toa liistud omaette komplektidena kokku panna ja tähistada.
Vana põranda puhul võib ette tulla, et mõni laud tuleb välja vahetada või põrandat jätkata. Seda tuleks teha kohe alguses. Sobiva paksuse ja laiusega vana laua leidmine võib osutuda üsna keerukaks, siin saavad abiks olla vana ehitusmaterjaliga kauplevad ettevõtted.
Samuti tuleb jälgida põrandalaagide/-talade olukorda – kas see, kuhu põrand kinnitatakse, on piisavalt tugev. Kui põrandale astudes see kahtlaselt liigub, siis tuleks kontrollida põrandatalade olukorda.

Värvi eemaldamine

Vana värvi eemaldamiseks on mitmeid võimalusi: kuummeetod, lihvimine, keemia kasutamine. Kõige lihtsam on kuummeetod, kuigi see võib füüsiliselt olla veidi ebamugav, sest tööd tuleb teha põlvili maas (lihtsam on siis, kui põrand on eemaldatud ja laudasid saab puhastada ükshaaval pukkide peal või töölaual). Värvi eemaldamiseks tuleb kuumapuhuri või infrapunalambiga (speedheater) põrandat kuumutada ning kui värv hakkab kergelt kobrutama/mullitama, on aeg see eemaldada. Oluline on jälgida, et puitu ära ei kõrveta. Puhastamistöödeks tuleb kasutada kaabitsat. Võid valida meelepärase kaabitsa vastavalt sellele, kas soovite värvi eemaldada lükkamis- või tõmbamisliigutusi tehes. Jälgige, et te ei lükkaks/tõmbaks kaabitsat vastukiudu – nii on oht kiude lahti lükata. Oluline on tööriistu aeg-ajalt teritada, sest nüri kaabitsaga võib puitu kahjustada ja töö on aeganõudvam.
Värvi eemaldamine lihvimise teel on keerulisem protsess. Selleks kasutatakse jämedamaid liivapabereid (karedus 16–60). Varasema kogemuse puudumisel on suur risk kiiretel pööretel töötava põrandalihvijaga põrand ära rikkuda. Samuti on värvi eemaldamine lihvimise teel üsna kulukas, kuna liivapaberid lähevad vana õlivärvi kiiresti täis (värv põleb sinna külge) ning pabereid tuleb pidevalt vahetada.
Üheks variandiks võib olla keemia kasutamine, aga sobiva vahendi leidmine on keeruline. Tihtipeale on keemilise vahendi efektiivsus väike ning kokkuvõttes võib see kujuneda ajamahukamaks kui kuummeetod.

Puiduparandused

Värvi tuleks eemaldada seni, kuni nähtavale tuleb naturaalne puit. Lauale jääb õhukese kihina siiski ka vana värvi, kuid selle saab eemaldada lihvimise teel. Enne lihvimist tuleb teha vajadusel puiduparandused, vanal põrandal on sageli mehaanilisi kahjustusi, pehkinud kohti jms. Puiduparanduste mahukus selgub pärast vana värvi eemaldamist.
Puiduplommi tegemiseks tuleb peitliga teha sobiv süvend, valmistada sobivas mõõdus plomm ja paigaldada see puiduliimiga. Asenduspuit peaks olema samast puuliigist ning võimalusel valmistatud vanast puidust.
Plommimistööd tuleks ära teha enne laudpõrandate lihvimist.

Lihvimine

Kogu lihvimine on soovitatav teha pärast puiduparandusi, siis saab eemaldada paranduse ebatasasused.
Paljud vanad põrandalauad on ristlõikes keskelt nõgusa või kumera kujuga. Kui on soov seda kuju säilitada, tuleks lihvimisel kasutada väiksemaid käsitööriistade hulka kuuluvaid lihvijaid: ekstsentriklihvija, taldlihvija, lintlihvija vms. Kui aga on soov saada põrand ühtlaselt sirgeks, võib kasutada suuremaid trummel- ja ketaslihvijaid. Suuremad masinad nõuavad oskuslikumat käsitlemist, kui varem pole sellist tööd teinud, on parem kasutada väiksemaid tööriistu.
Värvieemaldamise-järgsel lihvimisel kasutatakse trummellihvijat ja lindikujulisi liivapabereid karedusega 24-60. Kareduse valik oleneb sellest, kas ja kui palju on vaja põrandaid tasandada. Põranda äärte ja keerukamate kohtade (ahjude ja postide servad, viilualused ja muud kohad, kuhu tavalise lihvijaga ligi ei pääse) lihvimiseks tuleb kasutada äärelihvijat. Peenemate lihvimiste jaoks kasuta ketaslihvijat, kus liivapaberid on ketta- ehk ringikujulised. Soovitatav on kasutada liivapaberit karedusega 60–120. Vanemate põrandate puhul, mis on enamasti männist või kuusest, piisab viimaseks lihvist liivapaberist karedusega 100–120, uuemad ja väärispuidust parkettpõrandate puhul tuleks kasutada peenemaid lihvpabereid.

Viimistlemine

Põrandate viimistlemiseks on mitmeid erinevaid võimalusi, mille seast tuleb valida endale sobivaim. Viimistlused on erinevad nii välimuselt kui ka omadustelt.
Õlitamine kaitseb ja tugevdab puidu struktuuri, imbub sügavale, on kulumiskindel ja annab kauni siidja läike. Õlitamiseks on soovitatav kasutada naturaalseid vaikusid või puidu- ja linaõlisid. Eelistada tuleks looduslikku külmpressitud linaõli sisaldust.
Suurte pindade õlitamine toimub ketaslihvijat kasutades. Õli kantakse pintsli või õlitamisliibiga pinnale, lastakse seista ning pind töödeldakse spetsiaalse ketaslihvija alla käiva karukeelt meenutava kettaga. Üleliigne õli eemaldatakse pindadelt lapiga, vastasel juhul võivad suurematesse õli kogunemiskohtadesse jääda tumedamad plekid. Selline töötlus pressib õli tugevasti puitu, see imbub sügavale ning tulemus saab kvaliteetne ja püsiv.
NB! Õlidel on isesüttimise oht. Kindlasti tuleb töövahendid, riidelapid ja õline saepuru kohe pärast töö lõppu viia väljaspool hoonet asuvasse veega täidetud metallkonteinerisse, hoida suletud klaastaaras või kohe põletada.
Vahatamine annab läikivama ja tugevama pinna. Heaks variandiks on kombineeritud õlivaha. Valida võib nii toonimata kui ka tooniga vaha/õlivaha.
Lakkimine annab puidu pinnale lisakihi, ent see võib hakata ajapikku kuludes kooruma.
Kui meeldib aga värvitud põrand, siis on soovitatav kasutada õlibaasil põrandavärve. Värvitud põrandaid on üsna lihtne hooldada, samuti ei ole tarvidust vanalt põrandalaualt värv eemaldada, piisab vaid korralikust vahelihvist.

Kermo Jürmann (Säästvad Ehituslahendused)

Fotod: autori kogu