Tervisliku toitumise algus Eestis

Taimetoitluse propageerimine oli 20. sajandi alguses üks moderniseerumise ilminguid, mis seostus linnastumise ja kujuneva keskklassi uute väärtushoiakutega. Ajakirjanduse ja rahvahariduse kaudu hakkas ka maale jõudma teadlikum suhtumine tervisesse ja toitu.

Taimetoitude levik eestlaste toidulaual oli tihedalt seotud aiandus- ja kodumajanduskursustega 20. sajandi alguses. Olulisteks eestvedajateks said Soome majapidamiskoolide kasvandikud. Just Põhjamaades oli taimetoiduliikumise eripäraks naiste suur osakaal ning selle toitumissuuna propageerimine kodumajandusõpetuse kaudu.

Pööningu sügisnumbris kirjutame taimetoidu tervislikkuse propageerimisest 20. saj algupoole Eestis.

Autor: Ester Bardone

Illustratsioonid: Eesti Rahva Muuseum, Viljandi Muuseum, Virumaa Muuseumid SA, autori kogu