Maja majas – Purdi mõisa valitsejamaja

Purdi mõisa kõrvalhoonesse on ehitatud põnev rajatis – üks maja teise sisse! Spaa ehitamisel valitsejamajja seisid omanik ja arhitekt väljakutse ees: kuidas tagada tänapäevane sisekliima ja vana eksponeeritavus. Kõik uus pidi olema nüüdisaegset sisekliimat tagav. Nii küpses mõte: miks mitte tehagi vanade müüride vahele uus moodne suurte klaaspindadega hoone. Ajaloolist hoonet täiendati tänapäevase konstruktsiooni ja arhitektuuriga, mis keskendus nii praktilisele kasutamisele kui ka esteetilise atraktiivsuse saavutamisele. Uus isekandev hoone vanade müüride vahel lahendas ka katusekonstruktsiooni kandmise probleemi.

Pikemalt Pööningu tehnilises erinumbris Värkstuba (2023).

Autor: Urmas Arike, Kaupo Kolsar
Fotod: Rasmus Jurkatam, erakogu