Sensatsiooniline leid – Eesti suurim barokne plafoonmaaling

2022. aasta sügisel tuli restaureerimistööde käigus Tallinnas rüütelkonna hoone Kohtu tänava poolse barokse hoonekehandi laest välja uhke leid – lõuendalusel figuraalne plafoonmaaling. See oli peidetud hilisema, 19. sajandil rajatud uue peegellae taha. Sensatsiooniline leid toob täienduse haruldaste ja habraste lõuendplafoonide ringi, mida Eestis on alles vaid üksikuid. Barokiperioodil oli levinud laeviimistluseks ornamentidega kaetud talad, harvem ka täislaudislaed, mis on reeglina kaetud lihtsaid vorme ning kiiret maalimist võimaldavate ja suhteliselt odavate tempera- või liimvärvidega. Seevastu keerulises ja ka kallimas õlimeediumis teostatud ning peenelt modelleeritud lõuendplafoonid on enamasti figuraalsed, kujutades antiigist või kristlusest lähtuvaid allegoorilis-mütoloogilisi stseene.

Teadaolevalt on Tallinna vanalinnas viis enam-vähem täielikult säilinud plafooni, väljaspool Tallinna kolm. Siiski, ilmselt on neid olnud interjöörides märksa enam, mitmel puhul on teada nende hävimine teise maailmasõja purustuste käigus nii Tallinnas kui barokses Narvas.

Pööningu sügisnumbris nr 3 (39) / 2023 kirjutame hiljuti Eestimaa rüütelkonna hoonest avastatud plafoonmaalist, mis oma harukordsuses mängib Eesti kunstiajaloos olulist rolli.

Autorid: Hilkka Hiiop, Hannes Vinnal
Illustratsioonid: Rahvusarhiiv, Tallinna Linnamuuseum, Venemaa Sõjaajaloo Keskarhiiv, autori(te) kogu