Kõrvide-Parikaste kodu Tõnismäel

Toompea eeslinnas Kaarli kiriku vastas asus kunagi Toompea komandandi juurviljaaed. Kui Toompea eriõigused kaotati (1878), siis ehitas baltisaksa aadel sinna mitmeid aedadega linnavillasid, mida pole enam palju alles, kuid üks tagasihoidlikum siiski on – tänase aadressiga Hariduse 1. Kunstiringkondades mäletatakse seda maja Parikaste Majana seal 2010. aastatel tegutsenud galerii järgi.

20. sajandi alguses elas majas Eesti tuntud ärkamisaegne ajakirjanik ja kirjamees, populaarse ajalehe Valgus omanik Jakob Kõrv. Tema abikaasa Anna Kõrv oli üks väheseid oma aja kohta kõrgelt koolitatud naisi, tänu eestimeelsele ja intelligentsele taustale kujunes Annast tuntud Eesti seltskonnategelane. Tõnismäe maja avarad ruumid ja rikkalik aed võimaldasid paljude külaliste võõrustamist. Maja esimesel korrusel elasid aga fotograafid Parikad. Juba 1914. aasta fotodel on näha, et Kõrvid ja Parikad suhtlesid perekonniti: seltskonnapiltidel on nii Johannes Georg ja Peeter Parikas kui ka nende ema Mari. Vennad Parikad olid Tõnismäel igapäevasteks külalisteks. Koos käidi Haapsalus suvitamas.

Tänu fotograafidele Parikastele on maja elavat seltskonnaelu dokumenteeritud erakordselt hästi (kogud on Kirjandusmuuseumis, Fotomuuseumis jm). Parikaste ateljeest Kuninga 8/Kullassepa 13 käis läbi pea kogu Eesti äri- ja kultuuriseltskond Juhan Liivist Konstantin Pätsini ja Jaan Tõnissonist Marie Underini.

Tallinnas Parikaste maja värvikast minevikust ning 20. sajandi alguse Eesti kõrgintelligentsi seltskondlikust läbikäimisest kirjutame Pööningu sügisnumbris nr 3 (27) / 2021.

Autor: Karin Hallas-Murula
Fotod: Tallinna Linnamuuseum, Tallinna Linnaplaneerimisameti arhiiv, Eesti Filmi Andmebaas