Aknad korda: klaasimine ja viimistlus

Juba teist Pööningut järjest kirjutame vanade akende korrastamisest. Kõrgenenud normid hoonete soojapidavusele on jätnud mulje, nagu võiks esimene probleemide lahendus peituda vanade akende asendamises uute vastu. Aknad aga on hoone arhitektuuri üheks kõige silmapaistvamaks osaks, mille suurus ja jaotused muudavad olulisel määral hoone välisilmet.

 

Pööningu suvenumbris julgustame majaomanikke väärtustama vana akent ning anname juhtnööre nende restaureerimiseks.

Autor: Kerttu Küünarpuu
Fotod ajakirjas: Kerttu Küünarpuu
Kodulehe foto: Tõnu Tunnel