Sauna ehitamisest ja kasutamisest

Sauna või muu märgruumi rajamisel (vanasse) hoonesse tuleb alustada planeerimisest. Vastust vajavad mitmed küsimused: kuhu rajada märgruum, milleks ja kuidas seda kasutama hakatakse, kuidas lahendada kanalisatsiooni, veetorustikuga ja ventilatsiooniga seonduv, kuidas kaitsta ümbritsevaid ruume ja konstruktsioone liigniiskuse eest, kuidas ehitada ruumi küte. Enne nende küsimuste läbimõtlemist ei tohiks ühegi ehitustööga alustada. Samuti ei tohiks juba rajatud märgruume kasutada enne täielikku veendumist, et vesi on õigesti ära juhitud ning ruumi kasutamine ei tekita seenkahjustusi.

Niiskusprobleemidest ja saunas kasutatavatest materjalidest saab lugeda Pööningu õeerinumbrist Hoov (2022).

 

Autor: Kalle Pilt
Fotod: autori kogu
Joonised: Marko Teder