Saku mõisa vanusest ja uuringust

Harjumaal Keila kihelkonnas Sakus Vääna jõe vasakul kaldal asub imeline klassitsistlikus ehitusstiilis rajatud hoone – Saku mõis. Väärika hoone ehitusaja ja vanuse kohta annavad teatmeteosed erinevaid andmeid, enamasti 1820ndatest kuni 1830ndate aastateni. Senised mõisa ehitusaja määratlused matkisid niigi teadaolevat stiilikriitilist analüüsi või oletuslikku infot arhitekti kohta. Väärteave oli vallutamas objektiivset tegelikkust.

Saku mõisa vanuse teada saamiseks võeti appi tänapäevane puitkonstruktsioonide uurimismeetod – dendrokronoloogia –, mis võimaldab puidu aastarõngalaiuste mustrite sarnasuse järgi määrata kasutatud puude kasvamise kalendriaastad. Millist uut ja põnevat infot Saku mõisa kohta uuringust saadi, kirjeldab Lembit Teinbas Pööningu veebruarinumbris.