Linnakodaniku elamu Tartus

Ligi 300 aastat on Tartus Laia uulitsa ääres jälginud tänavamelu maja nr 24, millel oli õnn jääda puutumata 1775. aastal Tartu kesklinna laastanud tulekahjust. 18. sajandil ehitatud hoone välisilme on suures osas säilinud autentsena. Interjööre värskendati majas aktiivsemalt. Selle tingis sealsete korteriomanike ja valdajate vahetumine, elulised muutused ning majanduslikud võimalused.

1984. aastal avastati restaureerimistööde käigus majast välja visatud ehitusprahi seest hinnalised Pompei stiilis tapeedi fragmendid. Ehitustolmuga kaetud fragmendid toimetati tolleaegse Tartu Riikliku Ülikooli raamatukogu restaureerimisosakonda, ent restaureerimiseni rahastuse puudumise tõttu ei jõutud ja hunnik kortsus paberit jäi pea kahekümneks aastaks restauraatori kappi hoiule. Tapeedid restaureeriti alles aastail 2013–2014.

Hoolimata sellest, et tapeedist on alles vaid fragment, saab selle põhjal teha seina kujundusskeemi kohta siiski mõningaid järeldusi. Fragmendilt on loetavad Pompei punase ja kollasega maalitud tahvlid, mida ümbritseb lai must raamistus. Suurte värviliste väljade vahele jääb kitsas must dekoratiivne väli, mida ehib kuldne ritv, selle ümber on keerdunud loorberioks.

Pööningu talvenumbris nr 4 (29) / 2021 kirjutame ühe Tartu linnakodaniku elamu ajalooliste tapeetide põnevast leiuloost.

Autorid: Kadri Kallaste ja Kadri Tael
Fotod: Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Linnaajaloo Muuseumid, erakogu