Keskajal vermitud rahad

Münditud rahaga olid keskaegse Liivimaa, st tänapäeva Eesti ja Läti asukad tuttavad juba muinasajal, alates hiljemalt 9. sajandist. Kuid meie kandis tollal raha veel ei vermitud. Seda toodi hoopis kaugemalt – algul tänapäeva Iraagi ja Süüria aladelt, siis Kesk-Aasiast. Samal ajal laienes niihästi poliitiliselt kui ka majanduslikult Lääne-Euroopa, eriti Saksamaa, kus avastati hiiglaslikud hõbedaleiukohad, millest hakati raha vermima.

Pööningu kevadnumbrist 1 (18) / 2020 saab lugeda, kuidas keskajal muutus müntide kujundus ja materjal. Sinna juurde hulgaliselt illustratsioone keskajal siinmail kasutusel olnud rahadest.

Autor: Ivar Leimus

Fotod: Eesti Ajaloomuuseum