Eesti kodude tapeetide tootjad

Eesti kodude interjööriseinu on läbi mitme sajandi kaunistanud suures osas välismaiste tootjate tapeedid, mida imporditi meile erinevatest Euroopa riikidest ning Venemaalt. Sellest hoolimata ei puudu meil ka oma tapeeditootmise ajalugu. Enim on Eesti kodudest leitud viimistlusuuringute ja restaureerimistööde käigus 19. sajandi teise poole ja 20. sajandi tapeeditootjate tapeete. Neid on meil kõige rohkem säilinud ja uuritud.

Venemaal toodetud tapeedid, mis ka meil kaubanduses kättesaadavad olid, on kindlaks määratud tapeetide tagaküljelt leitud tootjamärgiste järgi. Näiteks tootjapoolset templijäljendit tähekombinatsiooniga С·П·Б·П. Т. 1880 on leitud nii Vääna mõisa eeskojast aaderdatud seinapaneeli imiteerivalt tapeedilt, kui ka Tallinna aadlielamust Kiriku 2/ 4 kuldse lillemustriga tapeedilt.

Pööningu talvenumbrist 4 (23) / 2020 saab lugeda Eesti kodudes kasutatud tapeetide tootjatest – alates 19. sajandist kuni tänapäevani.

Autor: Kristiina Ribelus
Fotod: autori kogu, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Filmiarhiiv