Alevite pärleid – Tõrva

Tõrva
Tõrva

Aleviks ja Helme kihelkonna keskuseks hakkas Tõrva kujunema 19. sajandi viimasel veerandil. Nime Tõrva (teises vältes!) sai alev endise tõrvapõletuskoha järgi. Siia, Patküla mõisa kõrtsi lähedusse, Valga-Viljandi ja Pärnu-Tartu postimaanteede ristumiskohale hakkas kerkima väikesi poode ja käsitöökodasid.

Pööningu talvenumbris tutvustame Tõrva pärleid.

Autor ja fotod Heiki Pärdi