Traditsiooniline ehitusmaterjal – lubikrohv

Lubikrohv 1

Lubikrohv ja lubimört on kindlasti neid materjale, mida peaaegu iga vana maja ehitamisel kasutatud. Lubjal on meie traditsioonilises ehituskultuuris täita väga oluline roll ning on igati tervitatav, et viimasel ajal väärtustatakse ja kasutatakse lupja kui traditsioonilist sideainet aina rohkem.

Ometi on nii lubikrohv materjalina kui krohvimine töövõttena üsna lai mõiste. Lubikrohvid võivad olla väga erinevad ning lubikrohvi kasutamisel tuleks arvestada kindlate töövõtetega.

Lubikrohvi kasutamise kohta annab Pööningu suvenumbris juhtnööre Kermo Jürmann.