Ehitusarheoloog Villu Kadakas

Villu Kadaka tööriistad välitöödel on labidas, kellu ja hari. Need kolm on põhilised. Eelmisel suvel avastas Villu ka lehepuhuri, mis olevat müüride puhastamiseks suurepärane.

Kirjatööd tehes istub Villu mõistagi arvutis (kolm ekraani ees lahti). Ta kaevab dokumentides, uurimustes ja arhiivides. Kõik allikad lähevad asjaks. Arheoloog võib leida väärt materjali isegi kinnisvaraportaalist, kui keegi on pannud üles pilte ruumidest, mida seni nähtud pole.

Villu Kadakas on tegelnud enam-vähem kõigega, mis puudutab keskaegseid ehitisi. Doktoritöö kirjutas Eesti maakirikutest. On tegelnud Tallinna linnamüüriga, uurinud linnuseid, kirikuid, kloostreid, mõisahooneid, Tallinna elamuid. Viimasel ajal tunneb huvi varauusaegsete hoonete vastu. Eesti kunsti ajaloo keskaja-köitesse kirjutas peatüki keskaegsetest maakirikutest, linnakindlustustest ja linnamajadest.

Pööningu talvenumbris nr 4 (41) / 2023 kaevume koos seekordse meistri Villu Kadakaga arheoloogiamaailma.

Vestles: Madis Jürgen
Fotod: Rasmus Jurkatam