Stiiliaabits: traditsionalism, funktsionalism, modernism

Stiilide kirevas jadas oleme Pööningu kevadnumbris jõudnud art déco ja funktsionalismini: Eesti Vabariigi sünd jäi moodsate stiilide arenemise ja juurdumise aega. Juugendile järgneva kahe maailmasõja vahelisel perioodil said valitsevateks stiilisuundadeks dekoratiivne traditsionalism ja dekooritu funktsionalism. Vastuolulised stiilid sündisid koos, arenesid omasoodu ja eksisteerisid kõrvuti.

Näiteid Eesti Vabariigi algusaegadel valitsenud stiilidest, sisekujundusest ja mööblist näeb Pööningu kevadnumbris.

Autor Viljar Vissel (Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut), illustratsioonid Kanut, Muinsuskaitseamet, autori erakogu.