Stiiliaabits – Juugend

Stiiliaabits
Stiiliaabits

Juugendi lühike, kuid intensiivne periood on Eestis oluline rahvusliku stiili arengu aspektist. Arhitektuuri ja tarbekunsti eristumise alged hakkasid idanema just juugendi ajal, mil kohalik kunstnike ring oli „eesti stiili“ otsingutel.

Juugendstiilile iseloomulikust saab lugeda Pööningu talvenumbrist.

Autor Viljar Vissel, fotod Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut, Muinsuskaitseamet