Põllumajandusliku üleskirjutuse materjalid

„Mismoodi võis minu aed varem välja näha?“ „Mida ja kuidas siin vanasti kasvatati?“ Sarnased küsimused tulevad ikka aeg-ajalt ajaloohuvilise aiapidaja pähe. Vastuste otsimisel on siin eelisolukorras need, kes elavad mitmendat põlve samas kohas, kus aiapidamise traditsiooni on edasi antud põlvest põlve perepärimuses ja mälestustes. On neidki õnnelikke, kelle kätesse on sattunud vanad aiaplaanid või -visandid. Visamad aiaajaloo uurijad leiavad huvipakkuvat ainest veel arhiivide varahoidlatest. Selleks on näiteks ka ennesõjaaegses Eesti Vabariigis läbi viidud põllumajanduslike üleskirjutuste materjalid, mille eesmärk oli saada ülevaade põllumajandusliku tootmise olukorrast.

Pööningu talvenumbris kirjutame aedade arhiiviallikatest.

Autor: Anneli Banner

Illustratsioonid: Eesti Rahva Muuseum, Eesti Rahvusarhiiv, Eesti Vabaõhumuuseum, erakogu