Kuurortlinna villa

1889. aastal algas Pärnu linna arengus ravi- ja puhkekuurordiks uus etapp. Sel ajal omandas linn erakätest esimese supelasutuse ja moodustas kuurordikomisjoni, mille ülesandeks oli puhkelinna arengu tagamine. Komisjoni kuulus ka kreisiarst dr Eduard Gustav Behse, kes oli ostnud linnalt hoonestamata krundi aadressiga Supeluse 1 ja omandanud majaehitamise õiguse 1878. aastal. Kahekorruseline historitsistlik hoone valmis ühe aastaga, Behse elas majas veidi enam kui 20 aastat.

Hoone interjöörides on säilinud mitmeid Behse-aegseid detaile. Läbi valgusküllase veranda jõuab külaline hoone esinduskorruse fuajeesse. See on nagu risttee, kust saab edasi liikuda neljas erinevas suunas. Esimesel korrusel asusid omaniku elu- ja esindusruumid, teisel korrusel aga Pärnusse puhkama tulnud suvitajate puhketoad.

Pööningu suvenumbris nr 2 (32) / 2022 sõidame suvisesse Pärnusse ning tutvustame ühe historitsistliku kuurortvilla interjööre.

Autorid: Kadri Kallaste ja Kadri Tael
Fotod: Pärnu Muuseum SA, erakogu