Termokrohv, lubjapõhine naturaalne soojustuskrohv

Vajadus hoonete soojustamiseks on üha aktuaalsem. Siiski on märkimisväärne hulk ehitisi, mille välisilme muutmine on keerukas või isegi võimatu. Arusaadavalt ei soovi ka omanikud ise tihtipeale oma maja välisilmet muuta, aga energiatõhususe nõuded ja tahe keskkonnahoiule kaasa aidata on viinud vajaduseni kaasajastada hooned tänapäevastele tingimustele vastavaks. Arvestades levinud ehitusvõtteid ja -materjale võib see kaasa tuua nende välisilme kardinaalse muutuse ja arhitektuurilise isikupära kadumise.

Varasemad töökogemused erinevatel objektidel (sh muinsuskaitsealustel hoonetel) viisid soojustuskrohvi otsingutele, mis ei sisaldaks tsementi ega tarbetut keemiat ning millega saaks soojustada kivihooneid selliselt, et nende peale või sisse ei peaks ehitama ruumi nõudvat või proportsioone muutvat karkassi. Oluline aspekt on ka kasutusmugavus: nii materjalide kasutamine ehitamisel ja paigaldamisel kui ka see, et pärast oleks ruumis meeldiv, soe ja õdus.

 

Pööningu sügisnumbris nr 3 (33) / 2022 kirjutame termokrohvist – selle koostisest, omadustest ja kasutusest.

Autor: Karin Kirtsi
Fotod: Resthunt