Linnaruumi piirdeaiad 1900.–1950. aastatel

Piirdeaiad

Piirdeaedadel on piirkonna miljöö kujundajana märkimisväärne tähtsus. Lisaks omandi piiri tähistamisele on läbi aegade varjatud kõrge planguga ka hoovis toimuvat majandustegevust.

19. sajandi keskpaigani oli kohustuslik ehitada elamuid tüüpfassaadide kataloogi järgi, mis hõlmas ka aiapiirete kujundust. Eesti Wabariigi ajal kehtestati aedlinnade planeerimisel kruntide suuruse, asetuse, tänavafrondi pikkuse, piirete kõrguse jms kohta nõuded. Majade ette tekkisid väikesed esinduslikud eesaiad. Tänavajoonel tähistati need hõreda, mitte üle 1,2 meetri kõrguse piirde või võrestikuga, mõnikord rajati ka hekk. 1930ndate funktsionalistlike hoonete juures olid tüüpilised geomeetrilise ja horisontaalsuunalise kujundusega piirded, tavapäraselt kivisoklile asetatud, uhkematel juhtudel puidu asemel metallist piirdega. Eriliselt rõhutati värava kujundust: eriti moodsa lahendusena pandi 1930ndate lõpul väravapostidele ka valgustid.

Pööningu erinumbris Hoov / 2021 vaatame üle piirdeaedade kujunduse läbi aegade ning jagame juhtnööre nende korrastamiseks või taastamiseks.

Autorid: Diana Haapsal
Illustratsioonid: autori kogu