Niiskete ja märgade ruumide rajamisest vanasse majja

Olemasolevasse hoonesse märgruume kavandades tasub mõelda pikas perspektiivis ning planeerida kõik hoone kaasajastamiseks vajalikud omavahel seotud tegevused terviklikult. Investeeringud on suured ning senisele praktikale tuginedes saab soovitada üks kord ja korralikult tehtavat tervikrenoveerimist. Siiski tuleb vanemate hoonete puhul arvestada nii nende eripära kui ka omanike soove ja võimalusi ning samm-sammult renoveerimine ei ole välistatud. Sel puhul peaks aga mõtlema mitu sammu ette, vältimaks nn renoveerimisluku tekkimist – see on olukord, kus juba teostatud renoveerimistööd ei võimalda kas rahalistel või tehnilistel põhjustel järgnevaid töid realiseerida. Võtmesõnadeks jätkusuutlikult toimiva hooneni jõudmiseks on tark tellija koostöös pädeva projekteerijaga, kes omab varasemat kogemust just vanade majade ja nende renoveerimise alal. Nagu rahvatarkus ütleb – üheksa korda mõõda, üks kord lõika!

Pikemalt Pööningu tehnilises erinumbris Värkstuba (2023).

Autor: Simo Ilomets (PhD, TalTechi vanemlektor ja programmijuht, volitatud ehitusinsener, tase 8)
Illustratsioonid: autori kogu