Millega viimistleda pesuruume vanas majas?

Kui mõelda, millest on ehitatud ajaloolised hooned, jõuame üsna pea traditsiooniliste ehitusmaterjalideni: kivi, puit, lubi ja savi. Võttes ette vannitubade ja duširuumide kaasajastamise vanas majas, tasuks pilk pöörata just looduslike viimistlusmatejalide poole, sest looduslik ja traditsiooniline sobivad hästi kokku. Vanade majade lubikrohvitud fassaadid on heaks näiteks, kui tõhusalt tuleb lubi toime niiskuse ja külmatsüklitega. Nii olgu niiskete ruumide viimistlemisel esmaseks valikuks just lubja baasil materjalid, nagu lubikrohv ning lubjast valmistatud peenkrohvid, pahtlid ja värvid.

Üldine reegel on: mida paksem on looduslik krohvikiht pesuruumi seinas või laes, seda paremini saab puhverdatud lühiajaline kõrge niiskustase. Puhverkiht, mis paigaldatakse hüdroisolatsiooni peale, imab liigse niiskuse endasse ja annab selle kuival ajal taas endast välja.

Pikemalt Pööningu tehnilises erinumbris Värkstuba (2023).

Autor: Reet Needo, Andrus Needo
Fotod: Marje Eelma, Tõnu Runnel, Krõõt Tarkmeel, Tõnu Tunnel, Tiina Villako, Krohwin, Saviukumaja