Klaasesemed meie kodudes

Klaasi on Eestis valmistatud peaaegu nelisada aastat. Esimese teadaoleva klaasikoja rajas Rootsi päritolu mõisnik Jakob de la Gardie 17. sajandi esimesel poolel oma maavalduses Hiiumaal. Järgnevatel sajanditel on Eestis tegutsenud rohkem kui poolsada suuremat või väiksemat klaasitööstust. Suurim on huvi siiski 20. sajandil valmistatud esemete vastu, kuna neid on meie kodudes kõige rohkem. Peamisteks märksõnadeks on kindlasti siinsed suuremad klaasivabrikud –  Meleski, Eidapere ja legendaarne Johannes Lorupi ettevõte.

Näpunäiteid klaasimeistrite, peaasjalikult J. Lorupi klaasivabriku toodangu ära tundmiseks saab lugeda Pööningu talvenumbrist.