Eestlaste muistne hiilgus

Vana kujutelma eestlastest kui vaesest ja kehvast orjarahvast tuleb revideerida. Kodukamara alt ilmsiks tulnud arvukad rahapajad näitavad, et oli, mida tallele panna, seda eriti muinasajal, kuid ka eelnenud ja järgnenud perioodidel.

Eestimaa olulisematest aardeleidudest kirjutab Pööningu talvenumbris Ivar Leimus Eesti Ajaloomuuseumist.