Vanad õunapuusordid

Vanad õunapuuaiad ja –sordid on osa meie ajaloost. Hiidvanad puud on eestlastele austuse ja isegi kultuse objektideks.

Aedõunapuu sordid on saadud inimtegevuse tulemusena. Sajandite vältel on toimunud ristamine mitmete looduslike liikide vahel, k.a. harilik metsõunapuu. Valik toimus suuremate ja maitsvamate viljade järgi. Talude vabaksostmisele järgneval ajal kujunes õunapuude kasvatamine elumajaga liituvas rohtaias eesti talupojakultuuri osaks. Taluaedadesse istutati nii seemnest kasvanud kui ka poogitud õunapuid.

Pööningu suvenumbris anname ülevaate Eesti aedades kasvatatud vanadest õunapuusortidest.