Suguvõsauurimine: perenimed

Perekonnanimi on aga olnud üks isikuvabaduse tunnusmärke, mida kinnitab teadmine, et talupoegadele vabaduse andmise ehk vabaduskirja omistamisega kaasnes perekonnanimi. Perenimede laiem levik eesti talurahva seas on tihedalt seotud pärisorjuse kaotamisega.

Kuidas on jõutud perekonnanimede panekuni Eesti- ja Liivimaa talurahva seas, millised nimed valiti ja kes protsessis osalesid, miks nimesid ajapikku muutma hakati, sellest kirjutame seekordses suguvõsauurimise rubriigis.

Loe edasi Pööningu kevadnumbrist.

Autor Evelin Povel (Eesti Genealoogia Selts), illustratsioonid arhiividest.