Soome Presidendi mitteametlik visiit

Kekkonen
Kekkonen

Urho Kaleva Kekkoneni mitteametilik visiit Eesti NSV-sse 1964. aasta märtsis oli üllatus ka Soome presidendile endale. Seda riiki, mida estofiilist siseminister Kekkonen viimati 1938. aastal külastas, ei eksisteerinud enam 24 aastat. Märtsivisiidi tulemuseni viinud sündmused hakkasid arenema 1963. aasta südasuvel, mil Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimees Aleksei Müürisepp külastas Soomet ja tegi Kekkonenile ettepaneku vastuvisiidiks. Ehkki Moskvaga kooskõlastatult, ei saanud Müürisepp suulises vestluses pillatud küllakutset ja sellele koheselt tulnud positiivset vastust veel siduvaks kokkuleppeks pidada. Visiidi toimumiseks vajati täiendavat kinnitust kõige kõrgemalt.

Soome presidendi Urho Kaleva Kekkoneni 1964. a visiidi lustakatest, aga ka südantsoojendatavatest hetkedest saab lugeda Pööningu talvenumbrist.

Autor Mairo Rääsk, arhiivifotod