Linnaaiad

Linnaaedade arengulugu on olnud taluaedade omast pisut erinev. Samas on algne aedade rajamise eesmärk ikka olnud toidu kasvatamine ja selle piiramine taraga kaitseks hävitavate jõudude eest. Hiljem lisandus ilu aspekt.

Ehkki aja jooksul on mood, eelistatavad ehitusmaterjalid ning taimevalik pisut muutunud, on linnaaiale omased jooned defineeritud 20. sajandiga. Linnaaed peaks olema elamu stiiliga sobituv õueruum, kus on mugav olla liigse hooldamisvajaduseta, kus pereliikmetel on võimalik tegeleda ea- ja huvikohase, aga ka ühise tegevusega.

Linnaaedade ajaloost, kujundusvõtetest ning taimedest annab Pööningu mainumbris ülevaate Tiina Tammet.