„Kool olgu lastele teiseks koduks!“

Maakoolimaja
Maakoolimaja

Sarnaseid hüüdeid võis lugeda 1920. aastatel nii mitmeski väljaandes. Asja keskmeks polnud mitte õpilaste pikad koolipäevad, vaid siiski kooliruumi õdus väljanägemine. Eesti kooliruumi areng tegi sel ja järgmisel kümnendil olulise hüppe paremuse suunas. Eriti tähelepanuväärselt kaasajastati koolivõrku linnast väljas. Maale ning alevitesse kerkis keskmiselt 10 uut algkoolihoonet aastas ja niisama paljud ehitati kooli jaoks ümber.

Kooliteemalisest Pööningust saab lugeda artikleid nii koolist üldisemalt kui koolimajadest – muu seas tuleb juttu maakoolimajade ehitusbuumist Eesti Wabariigis.

Autor: Sandra Mälk