Hauatähiste hooldamine ja puhastus

Võib juhtuda, et hauaplatsi korrastamise käigus selgub, et ka hauaplaat vajaks veidi värskendamist. Kui hauakivi on tõesti tugevalt määrdunud või sellel kasvavad taimed segavad hauakivi loetavust, võiks alustada võimalikult kergetoimeliste puhastustoimingutega.

Juhiseid, kuidas hauatähiseid hooldada ja puhastada, annab konservaator Tiina Sakermaa.
Fotod: autori kogu