Vundamendi lagunemise põhjus on naaberkrundil…

dav

Tiheasustusalal on krundi tänavapoolsed piirid sageli tõmmatud hoonete järgi ehk maja välisseinaga lõpeb ka krunt. Isegi kui välisseinast piirini on paar meetrit, mõjutavad naaberkrundi tingimused lähedalasuvaid ehitisi. Puude varjud hoonel aeglustavad selle konstruktsioonide ja ümbritseva pinnase kuivamist. Kasvava puu juurtel on suur hoonet tõstev jõud. Peale puu kuivamist või raiumist hakkab pinnas vajuma ning koos sellega ka juurtele toetunud vundament. Hoone kõrval olevatelt teedelt pritsivad sõidukid sajuvett seinale, mis valgub edasi vundamenti. Vundamendi niiskustaset tõstab ka sillutisel sulav lumevall, kuna vesi voolab sealt vundamendi kõrvale. Kui pinnase või sillutise tase ulatub vundamendi ülemise servani või sellest kõrgemalegi, siis suureneb ka pinnaselt seinale pritsiva vee kogus.

Pööningu kevadnumbris nr 1 (30) / 2022 lahkame põhjalikumalt vundamentide probleeme: kivimaja vundamendi teema kõrval kirjutame, kuidas hoone lähedal toimuv, nagu teedeehitus, haljastus jms, vundamenti võib kahjustada ning mida neis olukordades teha tuleks.

Autor: Üllar Alev
Fotod: autori kogu