Ventilatsioon

Korralik ventilatsioon siseruumides on vajalik õhu hea kvaliteedi saavutamiseks. Hea kvaliteediga õhk omakorda tagab hea une ning toetab töö- ja õppimisvõimet. Ventilatsioon on üks tõhusamaid meetmeid vähendamaks õhu teel levivatesse viirustesse nakatumise riski. Seetõttu ei tasu ventilatsiooni ehitamisel või kasutamisel õhu kvaliteedi arvelt saavutatav rahaline kokkuhoid end kunagi ära.

Vanade hoonete ehitamisel kasutatud materjalid ja võtted võimaldasid loomulikku õhuvahetust. Ruumid olid hästi ventileeritud ja tänu sellele esines näiteks vähem astmat. Viimastel aastakümnetel ehitatud või rekonstrueeritud hooned on aga õhkupidavamad ja korraliku ventilatsioonita on suurenenud terviseprobleemide hulk.

Meie kliimas on hoonetes enamasti vajalik mehaaniline ventilatsioon, kus õhku liigutavad ventilaatorid. Ainsa erandina võiks välja tuua pideva kasutuseta hooned, kus ühes ruumis ei viibi korraga suur hulk inimesi, näiteks suvilad. Sellisel juhul on ruume võimalik suuremate probleemideta ventileerida akende avamisega. Ülejäänud juhtudel õhu hea kvaliteedi tagamiseks aeg-ajalt akna avamisest ei piisa.

Sellest, mida pidada ventilatsiooni ehitamisel silmal, kirjutame Pööningu kevadnumbris nr 1 (24) / 2021.

Autor: Martin Thalfeldt
Illustratsioonid: autori kogu