Vabrikutööliste elamu Kärdlas

Oma idüllilise aedlinliku ilme on Kärdla suuresti pärinud tänu 19. sajandi keskpaigast tegutsenud kalevivabrikule. Pikaaegse juhi Robert Eginhard von Ungern-Sternbergi eestvedamisel läks vabriku juhtkond kaasa Euroopas 19. sajandil üha laiemalt leviva meelsusega, mille järgi töölisklassi elujärje parandamine pidi tõstma tööliste moraalset taset ning see omakorda töö ja toodangu kvaliteeti.

Selle saavutamiseks asuti juurutama uut innovaatilist Euroopas kasutust leidnud mudelit. Kärdla hoonestuskava nägi ette iga pere jaoks oma elamut, oma võlvkeldri, sea- ja lehmalauda ning saunaga (pesuruumiga nii enese kui pesu pesemiseks). Samuti planeeriti iga elamu juurde köögivilja- ning viljapuuaed.

Maja võis müüa ainult töötajalt töötajale ja nii pole haruldane, et praeguste omanike seas on neid, kelle eelkäijad vabrikuvile saatel maja välja teenisid.

 

Pööningu suvenumber viib külla ühte armastusega taastatud endisse vabrikutöölise majja Kärdlas.

Autorid: Kristiina Frolova ja Karola Mursu
Fotod: Rasmus Jurkatam ja Hiiumaa Muuseum