Stiiliaabits: toolid

Nii kaua, kui siin maailmas on olnud inimene, on eksisteerinud ka tool, kuna istumine on üks inimese puhkamise põhiasenditest. Vanas Egiptuses ja Hiinas istuti kergetel madalatel pingikestel: kasutatava puitmaterjali haprus ja töövahendid ei võimaldanud midagi toekamat konstrueerida.

Rändava elukorraldusega ajal kasutati Kesk-Euroopa kodudes istumiseks pigem kirste ja lihtsamaid pinke, mille kõrvale tekkis pikkamööda erinevaid toolitüüpe: mida paiksemaks jäi inimene, seda enam kinnistus sisustus hoonetega ja ühest kohast teise liikudes võeti järjest vähem mööblit kaasa. Nii asendusid kaasaskantavad kirstud ja pingid toolidega.

Millised on olnud toolid läbi aegade – näiteks renessanss-, barokk-, rokokoo- või klassitsismiperioodil? Ülevaate saab Pööningu kevadnumbrist.

Autor: Viljar Vissel
Fotod: Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut, Muinsuskaitseamet