Roofit.solar – keskkonnasõbralik, nutikas ja uuendusmeelne katusekattematerjal

Traditsioonilise välimusega katusekattematerjal nüüd uue funktsiooniga

Eesti ettevõte Roofit.solar valmistab elektrit tootvaid metallist katusepaneele, mis näevad välja nagu traditsioonilised valtsplekk-katusepaneelid, sobivad ajaloolistele hoonetele ning teevad päikeseenergiast elektri tootmise lihtsaks. Vanal majal katust vahetades või uut hoonet ehitades tasub planeerida Roofit.solari paneelidest päikesekatus või -fassaad. Sellega saab majaomanik kaks-ühes lahenduse: korraga nii katusekattematerjali kui elektrit tootva päikesepaneeli. Keskkonnasäästlik lahendus aitab kokkuvõttes ka kulusid optimeerida. Roofit.solari katus või fassaad sobitub hästi põhjamaise arhitektuuriga, jäädes diskreetseks ning lastes arhitektuuril mõjuda. Paneelid meenutavad traditsioonilist valtsplekk-katust, päikesepaneeli elektrit tootev osa ei ole tänavalt vaadates silmaga nähtav. Taoline katus sobib suurepäraselt asendama tavalisi päikesepaneele, sest uudse lahendusega metallpaneelidesse on integreeritud tehnoloogiline nutikus, mis muudab päikeseenergia elektriks.

Lihtne paigaldamine

Päikesepaneelide paigaldamisel on oluline arvestada mitmeid aspekte, olulisimana päikese langemise nurka paneelidele suhtes. Roofit.solari päikesekatuse aluskonstruktsioonid on samad, mis klassikalise plekk-katuse puhul – roov sammuga 200 mm. Päikesepaneelide paigaldamiseks tasub enne pöörduda nii oma majapidamist teenindava võrguettevõtja poole kui ka kohaliku omavalitsuse ehitusjärelevalve ametniku poole, et saada vajalikud suunised ja kooskõlastused. Muinsuskaitsealustel objektidel ja miljööväärtuslikes piirkondades on vajalik ka kooskõlastus Muinsuskaitseametilt.

Päikesekatus on elektripaigaldis, seega peab paigaldajal olema elektritöödeks vajalik kvalifikatsioon,registreering majandustegevuse registris ja tuleb juhinduda katusekattematerjali tootja paigaldusjuhistest. Päikesekatuse jaoks on vajalik elektriprojekt või teostusjoonis. Katus ei vaja piksekaitset, kuid vajab maandust. Roofit.solari paneeli kõige pealmine kiht on tugev karastatud klaas ning see on tavalisest valtsplekk-katusest tugevam ja vastupidavam. Ka rahe ja vihma korral on Roofit.solari lahendus oluliselt vaiksem, kuna katuse materjal on paksem ja tugevam kui tavaline valtsplekk.

Lihtne hooldada

Katus on vihmaga isepuhastuv, õige kaldega katusel sulab lumi üldjuhul ise maha, sest päikesepaneelid on töötades soojemad kui õhutemperatuur. Paksu lume korral võib katust lumest puhastada, muidu ei saa paneelid elektrit toota. Roofit.solari katuse pind on väga tugev, seda võib julgelt lumest puhtaks lükata ja selle peal isegi kõndida.

Roofit.solari katuse tootlus

10 m2 katusepinna elektriline võimsus on 1,40 kW. Aastane tootlus lõunasse suunatud 40-kraadise kaldenurgaga on 970 kWh/kW. Kuna päike on Eestis aastaaegade lõikes ebaühtlaselt jaotunud, toimub enamik tootlusest märtsist oktoobrini. Samas töötatakse maailmas praegu välja uusi lahendusi, mis suudaksid salvestada päikeseenergiat ka suvest talve, seega saab tulevikus tõenäoliselt kasutada suvel kodukatusest salvestatud päikeseenergiat talvelgi. Roofit.solar pakub praegu nii võrguühendusega (on-grid) kui võrguühenduseta (off-grid) lahendusi. Majanduslikult on mõttekas pigem võrguühendusega lahendus, kus toodetud energia ülejääk müüakse võrku ja puudujääk ostetakse võrgust. Selleks paigaldatakse kahesuunaline voolumõõtja. Päikesekatuse omanik saab toodetud elektrilt, mida ta võrku müüb, taastuvenergia toetust. Selleks tuleb end vormistada taastuvenergia mikrotootjaks.

Kui võrguühendus aga üldse puudub (näiteks suvilas), siis tasub kaaluda, kumb lahendus on odavam – kas osta salvesti või siiski liituda võrguga.

Lahendused nõudlikule tellijale

Roofit.solari tootevalikus on kõige efektiivsem ja parima hinnaga soliidne must paneel. Saadaval on veel valge ja helehall paneel ning tootearendus jätkub, et pakkuda majaomanikele erinevaid värvilahendusi. Kuna iga katus on unikaalne ja eripärane, pakume kogu katuse terviklahendust. Roofit.solari lahendus kombineerib elektrit tootvad paneelid tavalise valtsplekiga, et saavutada arhitektuurselt esteetiline lahendus ja soovitav elektriline võimsus.

Roofit.solar pakub terviklikku teenust, alates tasuvusarvutustest kuni uue katuse paigalduseni. Konkreetse katuse materjali ja paigalduse hinnapakkumise ja arvutused saame teha siis, kui on teada katuse mõõtmed, asukoht, joonised ja tellija erisoovid.

Roofit.solari innovatiivseid paneele toodetakse Eestis. Tulevikus on plaanis tootevalikut laiendada. Täiendavate küsimuste korral vaata kodulehte https://roofit.solar või saada e-kiri: info@roofit.solar.