Mängud ruumiga: filmi „Seltsimees laps” võttepaigad

Kergitame pisut eesriiet ning näitame käesoleval kevadel linastuva ajalooainelise mängufilmi „Seltsimees laps” kaadritagust maailma – mis peitub filmis näidatavate hoonete ja tegevuskohtade taga.

Kui kirjandusteosest valmib linateos, näeme selles suuresti režissööri nägemust, aga mitte ainult – lisandub veel kunstniku, rekvisiitori, operaatori ja näitlejagi panus. Tegelikult on filmilinal nähtav vaid kujutlus, mis kokku pandud paljudest erinevatest detailidest. See, kuidas võttepaigad ning hiljem filmis nähtav ruum (eksterjöör ja interjöör) sünnivad, on põnev protsess.

Lugege pikemalt Pööningu kevadnumbrist.

Intervjuude põhjal kirjutanud Karola Mursu, fotod Priit Grepp, kaadrid filmist ja erakogu.