Lutheri mööblitehas

19. sajandi viimasel veerandil asusid paljud Euroopa ettevõtted oma tootmist suurtööstuse nõuetele vastavaks ümber kujundama. Tavapärane käsitöö hüljati ja asendati Ameerika eeskujul uute tootmismeetoditega, kus standardiseeriti tooteid ja rakendati aurujõul töötavaid masinaid. Enamik Euroopa mööblivabrikuid ja tisleritöökodasid olid väikesed, sest nii oli võimalik paindlikult moe ja maitsega kaasas käia. Ometi suutis 1877. a Tallinnas asutatud Mehhaaniline Puutööstuse Aktsiaselts A. M. Luther leida turul oma niši ning saavutada edu ja üleeuroopalist tuntust.
Pööningu sügisnumbris esitleme disainiklassika rubriigis Lutheri tehase lugu. Anname ülevaate ajaloost ning tuntumatest toodetest.

Autor: Elo Lutsepp

Illustratsioonid: Eesti Arhitektuurimuuseum, Kaido Haagen, autori kogu