Laudisvoodri ja ehisdetailide korrastamine

Puitpitsi teemat puudutame ka seekordses restaureerimisõpetuses – laiemalt laudisvoodri korrastamist. Hoonet ümbritseval puitlaudisel on täita oluline roll. See kaitseb konstruktsioone ilmastikumõjude eest ning tõstab elamu tuule- ja soojapidavust. Tähtsusetu ei ole visuaalne eesmärk – puitfassaad ja sinna juurde kuuluvad ehisdetailid annavad hoonele meeldiva ning ümbritsevasse keskkonda sobiva väljanägemise.

Juhiseid, mida laudisvoodri korrastamisel silmas pidada, annab Kermo Jürmann.

Fotod: autori kogu