Asjade võim

Niguliste muuseumi üheks tähtteoseks on Brugge Püha Lucia legendi meistri Maarja altari retaabel, mille on ühiselt tellinud Tallinna kaupmeeste ühendused Suurgild ja Mustpeade vennaskond. Teos saabus Tallinna arvatavasti 1493. aastal ja paigutati seejärel ühele Mustpeade altaritest Tallinna dominiiklaste Katariina kirikus. Retaabel on eriline sellel kujutatud rohkete luksusesemete poolest: nende hulgas on kallid kuld- ja sametkangad, piltvaibad, juveelid, keraamika, raudrüüd, manuskriptid, aga ka orientaalne vaip ja Hispaania päritolu vaas.
Keskaegsetes religioossetes kunstiteostes saavad kokku kaks teineteisega sügavalt põimunud eesmärki. Kuigi asjad võimaldasid tõsta oma jõukust ja renomeed, jäi siiski kehtima ülim vaesusideaal. Ühest küljest mõeldakse oma hingeõnnistusele, surmajärgsele elule, kohale jumala juures. Teisest küljest on oluline ka prestiiž linnakogukonnas. Kallihinnaline Maarja altari retaabel kinnistab kaupmeeste võimu- ja jõupositsiooni Tallinnas. Nii ühendab ka Suurgildi ja Mustpeade vennaskonna tellitud teos kaugest hansalinnast need kaks poolust.

Pööningu talvenumbris kirjutame pikemalt Brugge Püha Lucia legendi meistri Maarja altari retaablist, sellel kujutatud luksusesemetest ning nende tähendusest.
Autor: Kerttu Palginõmm
Fotod: Eesti Kunstimuuseum