Alevite pärleid – Jõgeva

Jogeva

1876. aastal Tapalt Tartusse alanud rongiliiklus andis hoogu Jõgeva aleviku tekkele. Juba varem Tartu maantee ääres Põltsamaa teeristis tegutsenud Õuna hobupostijaam toodi 1878. a üle Jõgeva, tollase ametliku nimega Laisholmi raudteejaama juurde. Nüüd hakkas Jõgevale siginema erinevaid ettevõtteid ja käitisi. Erilise hoo sai Jõgeva areng sisse alates 1903. aastast, kui Jõgeva mõisnik hakkas siinseid maid ehituskruntideks rentima. 1919. a sai Jõgeva omavalitsusega aleviks, 1938. a anti Jõgevale linnaõigused.
Pööningu suvenumbris jalutame Heiki Pärdi juhatusel Jõgeval ning tutvume linna arhitektuuripärlitega.

Autor ja fotod: Heiki Pärdi